สัญชาตญาณดิบ

ธรรมนูญนรก

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

สัญชาตญาณดิบ

ธรรมชาติ...รากเหง้าแห่งชีวิต
ต้นตอแห่งการให้
และยังคงให้ต่อไป
ให้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด
เช่นเดียวกับมนุษย์ที่เป็นผู้รับ
....รับมาตั้งแต่ต้น
และยังคงเป็นผู้ทำลาย
....ทำลายอย่างไม่หยุดยั้ง
ทำลายจนกลายเป็นจารีตประเพณี
เป็นค่านิยมที่ต้องปฎิบัติ
เป็นลัทธิที่ต้องทำลายล้างธรรมชาติ
เป็นความเชื่อที่ปราศจากสามัญสำนึก....โดยแท้.

คลิกอ่านหน้า 32