แอบรัก

ธรรมนูญนรก

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

แอบรัก

ฉันช้อนตักพระจันทร์ดวงหนึ่ง
ใส่ไว้ในอ่างน้ำ
ในขณะที่ชาวโลกแหงนคอตั้งบ่า
มองฟ้าในคืนเพ็ญ
แต่สำหรับเธอสูงส่ง
และปราศจากแสงนวล
ฉันเพียงแค่ขุดหลุมฝังเธอไว้
ในซอกที่ลึกที่สุดของหัวใจ
ถมทับด้วยความปวดร้าวระบม
อย่างเจียมตัว.

คลิกอ่านหน้า 34