ธรรมนูญนรก

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

คำนำ

        ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวหรือกติกาที่สวยงามอะไรซ่อนอยู่ที่นี่ และคำตอบสุดท้ายก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าใช่หรือไม่ใช่ มันขึ้นอยู่กับจินตนาการและจุดยืนของแต่ละผู้คน 
       เราคงไม่มีอะไรที่จะต้องพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนคำสนทนากัน หากเรามีแง่คิดและมุมมองที่เหมือนกัน  ชีวิตคงจะน่าเบื่อหน่าย ถ้าเรามัวแต่คิดอะไรแบบเดิมๆ ไม่กล้าที่จะแปลกแยกแตกต่างและผ่าเหล่า 
      "ปรัชญาเถื่อน" ไม่ใช่ข้อสรุปหรือบทพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องใช่หรือไม่ใช่ แท้จริงอาจเป็นแค่เพียงบ่อน้ำที่ตื้นเขิน รอปลากระเสือกกระสนมาดิ้นตาย...

สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร
มิถุนายน 2547

คลิกอ่านหน้า 1

คำนำ
นักเสี่ยงโชค
คำนึงในป่าช้า
คนล้มลุก
มายา
เปลือยชีวิต
ฮิตเลอร์
เส้นตาย
มนุษยโทษ
อนุบาลชีวิต
เพียงผงธุลีดิน
ดุลยภาพ
กาลิเลโอ
ธรรมนูญนรก
ทาสที่รอการปลดปล่อย
บันทึกถึงคนตาย
อำนาจใจมือโจร
เงินตกกะทะทองแดง
สัตว์สงคราม
ถามหาชีวิต
มะเนอร์ปลอ-คอมูร่า
คำรามแห่งสันติภาพ
มหานครแห่งเทพ
ฉากสังคม
เขาพระวิหาร
ลกูแม่
ปริศนาบนฝ่ามือ
นารีพิฆาต
งามหน้า
จอมขมังเวทย์
แผ่นดินวิปริต
สัญชาตญาณดิบ
คิดถึง
แอบรัก
มนุษย์แปรรูป

หนังสือทำมือ
  พิมพ์ครั้งแรก 40 เล่ม : มิถุนายน 2547
  พิมพ์ครั้งที่ 2 50 เล่ม: สิงหาคม 2549
  จัดจำหน่ายโดย : บ้านจอมยุทธ
(www.baanjomyut.com)

วราวุติ แก้วเจริญ : ภาพประกอบ