จอมยุทธ main menu

Articles

ข้อเขียน-บทความ


คำให้การ
มือใหม่หัดเล่นหุ้น
แนวทาง (ส่วนตัว)
พอร์ตน้อยๆ
หุ้นแรกในชีวิต

เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น

(บันทึกการเล่นสด/กุมภาพันธ์ 2557)
โดย : สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

» เมษายน 2556 » พฤษภาคม 2556 » มิถุนายน 2556 » กรกฎาคม 2556 » สิงหาคม 2556 » กันยายน 2556 » ตุลาคม 2556 » พฤศจิกายน 2556 » ธันวาคม 2556 » มกราคม 2557 » กุมภาพันธ์ 2557 » มีนาคม 2557

» ปี 2


กุมภาพันธ์ 2557

       จากภัยพิบัติทางการเมืองอันนำมาซึ่งผลกระทบต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับผมถือเป็นโอกาสเล็กๆในช่วงวิกฤตอีกครั้ง ที่จะได้ช้อนซื้อหุ้นเก็บสะสมระยะยาวตามแผนการลงทุน และโดยในราคาที่เหมาะสม เป้าหมาย 5-10 ปี ก็ถือได้ว่าเป็นสถานการณ์อันถูกจริตและเข้าทางยิ่งนัก ไม่ไขว่คว้าไว้บ้างตามสมควรแก่อัตภาพ ก็เกรงว่าอนาคตจะมืดมน ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด...

สรุปตัวเลขผลประกอบการเดือนที่ 10

จากเงินลงทุนทั้งสิ้น  705,000 บาท
ถอนทุนออกจากบ/ช 200,000 บาท (27 พ.ย. 56)
คืนทุนเข้า บ/ช 70,000 บาท (23 ม.ค. 57)

1. เงินลงทุน : 575,000 บาท (705,000-200,000+70,000)
2. พอร์ตมูลค่า : 498,817 บาท
3. ยอดคงเหลือในบัญชี : 51.02 บาท
4. มูลค่าตลาด : 446,217 บาท

ขาดทุนสุทธิ จากการซื้อ/ขายหุ้น (2+3-1)
-76,131.98 บาท

3 กุมภาพันธ์

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.93 บาท/หุ้น
BSBM ปิดที่ราคา 0.97 บาท/หุ้น
LIVE ปิดที่ราคา 0.30 บาท/หุ้น
SSI ปิดที่ราคา 0.31 บาท/หุ้น
TWZ ปิดที่ราคา 0.33 บาท/หุ้น*
ZMICO ปิดที่ราคา 1.37 บาท/หุ้น**

* 0.33 บาท/62,800 หุ้น,0.32 บาท/2,100 หุ้น = 64,900 หุ้น
** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น = 130,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -48,300.00 บาท -9.68 % ยอดเงินคงเหลือ 51.02 บาท

4 กุมภาพันธ์

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.93 บาท/หุ้น
BSBM ปิดที่ราคา 0.96 บาท/หุ้น
LIVE ปิดที่ราคา 0.29 บาท/หุ้น
SSI ปิดที่ราคา 0.31 บาท/หุ้น
TWZ ปิดที่ราคา 0.33 บาท/หุ้น*
ZMICO ปิดที่ราคา 1.36 บาท/หุ้น**

* 0.33 บาท/62,800 หุ้น,0.32 บาท/2,100 หุ้น = 64,900 หุ้น
** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น = 130,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -51,600.00 บาท -10.34 % ยอดเงินคงเหลือ 51.02 บาท

5 กุมภาพันธ์

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.92 บาท/หุ้น
BSBM ปิดที่ราคา 0.96 บาท/หุ้น
LIVE ปิดที่ราคา 0.30 บาท/หุ้น
SSI ปิดที่ราคา 0.30 บาท/หุ้น
TWZ ปิดที่ราคา 0.33 บาท/หุ้น*
ZMICO ปิดที่ราคา 1.37 บาท/หุ้น**

* 0.33 บาท/62,800 หุ้น,0.32 บาท/2,100 หุ้น = 64,900 หุ้น
** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น = 130,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -51,300.00 บาท -10.28 % ยอดเงินคงเหลือ 51.02 บาท

6 กุมภาพันธ์

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.93 บาท/หุ้น
BSBM ปิดที่ราคา 0.96 บาท/หุ้น
LIVE ปิดที่ราคา 0.29 บาท/หุ้น
SSI ปิดที่ราคา 0.30 บาท/หุ้น
TWZ ปิดที่ราคา 0.33 บาท/หุ้น*
ZMICO ปิดที่ราคา 1.36 บาท/หุ้น**

* 0.33 บาท/62,800 หุ้น,0.32 บาท/2,100 หุ้น = 64,900 หุ้น
** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น = 130,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -52,600.00 บาท -10.54 % ยอดเงินคงเหลือ 51.02 บาท

7 กุมภาพันธ์

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.94 บาท/หุ้น
BSBM ปิดที่ราคา 0.97 บาท/หุ้น
LIVE ปิดที่ราคา 0.29 บาท/หุ้น
SSI ปิดที่ราคา 0.30 บาท/หุ้น
TWZ ปิดที่ราคา 0.34 บาท/หุ้น*
ZMICO ปิดที่ราคา 1.38 บาท/หุ้น**

* 0.33 บาท/62,800 หุ้น,0.32 บาท/2,100 หุ้น = 64,900 หุ้น
** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น = 130,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -47,351.00 บาท -9.49 % ยอดเงินคงเหลือ 51.02 บาท

10 กุมภาพันธ์

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.93 บาท/หุ้น
BSBM ปิดที่ราคา 0.97 บาท/หุ้น
LIVE ปิดที่ราคา 0.29 บาท/หุ้น
SSI ปิดที่ราคา 0.30 บาท/หุ้น
TWZ ปิดที่ราคา 0.35 บาท/หุ้น*
ZMICO ปิดที่ราคา 1.41 บาท/หุ้น**

* 0.33 บาท/62,800 หุ้น,0.32 บาท/2,100 หุ้น = 64,900 หุ้น
** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น = 130,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -43,802.00 บาท -8.78 % ยอดเงินคงเหลือ 51.02 บาท

11 กุมภาพันธ์

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.94 บาท/หุ้น
BSBM ปิดที่ราคา 0.97 บาท/หุ้น
LIVE ปิดที่ราคา 0.32 บาท/หุ้น
SSI ปิดที่ราคา 0.30 บาท/หุ้น
TWZ ปิดที่ราคา 0.35 บาท/หุ้น*
ZMICO ปิดที่ราคา 1.42 บาท/หุ้น**

* 0.33 บาท/62,800 หุ้น,0.32 บาท/2,100 หุ้น = 64,900 หุ้น
** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น = 130,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -38,502.00 บาท -7.72 % ยอดเงินคงเหลือ 51.02 บาท

12 กุมภาพันธ์

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.94 บาท/หุ้น
BSBM ปิดที่ราคา 0.97 บาท/หุ้น
LIVE ปิดที่ราคา 0.34 บาท/หุ้น
SSI ปิดที่ราคา 0.30 บาท/หุ้น
TWZ ปิดที่ราคา 0.38 บาท/หุ้น*
ZMICO ปิดที่ราคา 1.48 บาท/หุ้น**

* 0.33 บาท/62,800 หุ้น,0.32 บาท/2,100 หุ้น = 64,900 หุ้น
** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น = 130,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -26,755.00 บาท -5.36 % ยอดเงินคงเหลือ 51.02 บาท

13 กุมภาพันธ์

      สถานการณ์ทางการเมืองยังคงย่ำแย่เอาแน่เอานอนไม่ค่อยจะได้ คาดว่าคงจะต้องอยู่กันไปอย่างนี้อีกนาน ตัดสินใจขายหุ้นปรับพอร์ตแอบทำกำไรมาเล็กน้อยแบบอยู่ไม่เป็นสุข โดยเคาะขายหุ้น LIVE ไปที่ราคา 0.32 บาท/100,000 หุ้น จากที่ซื้อไว้ที่ราคา 0.29 บาท/100,000 หุ้น หักค่าธรรมเนียมซื้อ-ขายแล้วมีกำไรอยู่ 2,897 บาท

เคาะขายหุ้น TWZ ไปอีกที่ราคา 0.37 บาท/64,900 หุ้น จากที่ซื้อถัวเฉลี่ยราคาไว้ที่ 0.33 บาท/64,900 หุ้น โดยหักค่าธรรมเนียมซื้อ-ขายแล้วทำกำไรมาอีก 2,540.30 บาท รับรู้กำไรจากการขายหุ้นทั้ง 2 รายการมาทั้งสิ้น 5,437.30 บาท

จากนั้นเคาะซื้อหุ้น BMCL เข้ามาเพิ่มอีก 50,000 หุ้นที่ราคา 0.93 บาท/หุ้น จากที่ซื้อไว้ 100,000 หุ้นที่ราคา 1.03 บาท/หุ้น โดยได้ถัวเฉลี่ยราคาอยู่ที่ 1.00 บาท/150,000 หุ้น

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.93 บาท/หุ้น*
BSBM ปิดที่ราคา 1.01 บาท/หุ้น
SSI ปิดที่ราคา 0.31 บาท/หุ้น
ZMICO ปิดที่ราคา 1.47 บาท/หุ้น**

* 1.03 บาท/100,000 หุ้น, 0.93 บาท/50,000 หุ้น = 1.00 บาท/150,000 หุ้น
** 1.65 บาท/100,000 หุ้น, 1.34 บาท/30,000 หุ้น = 1.58 บาท/130,000 หุ้น

LIVE ปิดที่ราคา 0.32 บาท/หุ้น
TWZ ปิดที่ราคา 0.37 บาท/หุ้น

กำไรสุทธิจากการขายหุ้น LIVE ,TWZ +5,437.30 บาท สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -32,800.00 บาท -6.62 % ยอดเงินคงเหลือ 9,390.91 บาท

17 กุมภาพันธ์

เคาะซื้อหุ้น SSI สะสมเพิ่มอีก 30,000 หุ้นที่ราคา 0.31 บาท/หุ้น จากของเดิมที่ถืออยู่ 100,000 หุ้นที่ราคา 0.31 บาท/หุ้น รวมเป็น 130,000 หุ้น

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.93 บาท/หุ้น*
BSBM ปิดที่ราคา 1.03 บาท/หุ้น
SSI ปิดที่ราคา 0.30 บาท/หุ้น
ZMICO ปิดที่ราคา 1.46 บาท/หุ้น**

* 1.03 บาท/100,000 หุ้น, 0.93 บาท/50,000 หุ้น = 1.00 บาท/150,000 หุ้น
** 1.65 บาท/100,000 หุ้น, 1.34 บาท/30,000 หุ้น = 1.58 บาท/130,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -33,400.00 บาท -6.62 % ยอดเงินคงเหลือ 75.22 บาท

18 กุมภาพันธ์

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.92 บาท/หุ้น*
BSBM ปิดที่ราคา 1.03 บาท/หุ้น
SSI ปิดที่ราคา 0.31 บาท/หุ้น
ZMICO ปิดที่ราคา 1.46 บาท/หุ้น**

* 1.03 บาท/100,000 หุ้น, 0.93 บาท/50,000 หุ้น = 1.00 บาท/150,000 หุ้น
** 1.65 บาท/100,000 หุ้น, 1.34 บาท/30,000 หุ้น = 1.58 บาท/130,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -33,600.00 บาท -6.66 % ยอดเงินคงเหลือ 75.23 บาท

19 กุมภาพันธ์

       เคาะขายหุ้น SSI ไปที่ราคาเท่าทุน 0.31 บาท/130,000 หุ้น ตามกระแสทางอารมณ์ส่วนตัว ขาดทุนค่าธรรมเนียมซื้อ/ขายไป 136.08 บาท

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.92 บาท/หุ้น*
BSBM ปิดที่ราคา 1.03 บาท/หุ้น
ZMICO ปิดที่ราคา 1.45 บาท/หุ้น**

* 1.03 บาท/100,000 หุ้น, 0.93 บาท/50,000 หุ้น = 1.00 บาท/150,000 หุ้น
** 1.65 บาท/100,000 หุ้น, 1.34 บาท/30,000 หุ้น = 1.58 บาท/130,000 หุ้น

SSI ปิดที่ราคา 0.31 บาท/หุ้น

ขาดทุนสุทธิจากการขายหุ้น SSI -136.08 บาท สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -34,900.00 บาท -7.52 % ยอดเงินคงเหลือ 40,307.19 บาท

20 กุมภาพันธ์

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.94 บาท/หุ้น*
BSBM ปิดที่ราคา 1.00 บาท/หุ้น
ZMICO ปิดที่ราคา 1.44 บาท/หุ้น**

* 1.03 บาท/100,000 หุ้น, 0.93 บาท/50,000 หุ้น = 1.00 บาท/150,000 หุ้น
** 1.65 บาท/100,000 หุ้น, 1.34 บาท/30,000 หุ้น = 1.58 บาท/130,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -36,200.00 บาท -7.80 % ยอดเงินคงเหลือ 40,307.19 บาท

21 กุมภาพันธ์

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.94 บาท/หุ้น*
BSBM ปิดที่ราคา 1.01 บาท/หุ้น
ZMICO ปิดที่ราคา 1.42 บาท/หุ้น**

* 1.03 บาท/100,000 หุ้น, 0.93 บาท/50,000 หุ้น = 1.00 บาท/150,000 หุ้น
** 1.65 บาท/100,000 หุ้น, 1.34 บาท/30,000 หุ้น = 1.58 บาท/130,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -37,800.00 บาท -8.14 % ยอดเงินคงเหลือ 40,307.19 บาท

24 กุมภาพันธ์

       เคาะซื้อหุ้น BMCL สะสมเพิ่มอีก 43,000 หุ้นที่ราคา 0.93 บาท/หุ้น จากของเดิม 150,000 หุ้นที่ราคา 1.00 บาท รวมเป็น 193,000 หุ้น ถัวเฉลี่ยอยู่ที่ 0.98 บาท/หุ้น

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.93 บาท/หุ้น*
BSBM ปิดที่ราคา 1.01 บาท/หุ้น
ZMICO ปิดที่ราคา 1.42 บาท/หุ้น**

* 1.03 บาท/100,000 หุ้น,0.93 บาท/93,000 หุ้น = 0.98 บาท/193,000 หุ้น
** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น = 1.58 บาท/130,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -38,450.00 บาท -7.64 % ยอดเงินคงเหลือ 249.67 บาท

25 กุมภาพันธ์

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.93 บาท/หุ้น*
BSBM ปิดที่ราคา 1.06 บาท/หุ้น
ZMICO ปิดที่ราคา 1.42 บาท/หุ้น**

* 1.03 บาท/100,000 หุ้น,0.93 บาท/93,000 หุ้น = 0.98 บาท/193,000 หุ้น
** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น = 1.58 บาท/130,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -33,450.00 บาท -6.64 % ยอดเงินคงเหลือ 249.66 บาท

26 กุมภาพันธ์
(คืนทุน 30,000 บาท)

โอนเงินเข้าบัญชีพอร์ต 30,000 บาท จากยอดเงินลงทุนเดิม 575,000 บาท รวมเป็น 605,000 บาท ถือเป็นการทยอยคืนทุนที่ถอนทุนออกไป 200,000 บาทเมื่อ 27 พ.ย. 56 เพื่อให้ง่ายแก่การสรุปผลและบริหารจัดการ โดยคืนทุนแล้วทั้งสิ้น 100,000 บาท (23 ม.ค. 57=70,000 บาท) คงเหลืออีก 100,000 บาท

เคาะซื้อหุ้น BMCL เพิ่มอีก 32,400 หุ้นที่ราคา 0.93 บาท/หุ้น จากของเดิม 0.98 บาท/193,000 หุ้น รวมเป็น 0.98 บาท/225,400 หุ้น

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.92 บาท/หุ้น*
BSBM ปิดที่ราคา 1.06 บาท/หุ้น
ZMICO ปิดที่ราคา 1.41 บาท/หุ้น**

* 1.03 บาท/100,000 หุ้น,0.93 บาท/125,400 หุ้น = 0.98 บาท/225,400 หุ้น
** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น = 1.58 บาท/130,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -38,624.00 บาท -7.22 % ยอดเงินคงเหลือ 66.78 บาท

27 กุมภาพันธ์

     บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) หรือ BSBM ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 0.05 บาท/หุ้น โดยคณะกรรมการมีมติตั้งแต่เมื่อวันที่ 24/02/14 ขึ้นเครื่องหมาย XD 18/03/14 จ่ายเงินปันผล 12/05/14 ดูเหมือนว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แต่แรกสำหรับหุ้น BSBM คือลงทุนระยะยาวถึงรอรับปันผล

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.91 บาท/หุ้น*
BSBM ปิดที่ราคา 1.10 บาท/หุ้น
ZMICO ปิดที่ราคา 1.40 บาท/หุ้น**

* 1.03 บาท/100,000 หุ้น,0.93 บาท/125,400 หุ้น = 0.98 บาท/225,400 หุ้น
** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น = 1.58 บาท/130,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -38,178.00 บาท -7.13 % ยอดเงินคงเหลือ 66.78 บาท

28 กุมภาพันธ์

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.91 บาท/หุ้น*
BSBM ปิดที่ราคา 1.11 บาท/หุ้น
ZMICO ปิดที่ราคา 1.41 บาท/หุ้น**

* 1.03 บาท/100,000 หุ้น,0.93 บาท/125,400 หุ้น = 0.98 บาท/225,400 หุ้น
** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น = 1.58 บาท/130,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -35,878.00 บาท -6.70 % ยอดเงินคงเหลือ 66.78 บาท

» แสดงผลประกอบการ ณ ปัจจุบัน พอร์ตน้อยๆ
<<< ย้อนกลับ || ติดตามบันทึกการเล่นสด เดือนมีนาคม 2557 >>>


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ

ชัยชนะของชาวบ้านไม่ได้อยู่ที่การยุติการก่อสร้างโรงไฟฟ้า แต่ชัยชนะของพวกเขาคือ สิทธิ์ในฐานะประชาชนได้ถูกประกาศให้สาธารณะได้รับรู้และได้รักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ คลิกอ่าน »


» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม

จะมีใครสักกี่คนที่หวนคิดคำนึงถึง ความบอบช้ำกล้ำกลืนของสายเลือดไทยผู้พลัดถิ่นเหล่านั้น และการถูกตราหน้าว่าเป็นพม่า จากผู้คนสายเลือดเดียวกัน ในขณะที่พม่ากดขี่บีบคั้น หมายหัวว่าเป็นไทยศัตรูเก่า คลิกอ่าน »


» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

บั้นปลายชีวิตที่เลือกได้ของปูเย็น ก็คงเป็นไปอย่างที่แกลิขิตเอาไว้เอง ซึ่งอาจจะไม่ได้หมายถึงใต้สะพานลำใยแห่งนี้ หรือเรือคู่ชีพลำนั้นของแก หากแต่น่าจะเป็นบั้นปลายชีวิตที่ไม่ยอมเป็นภาระแก่ลูกหลาน คลิกอ่าน »


» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)

หูข้ารับได้แต่สิริมงคล ตาข้ารับได้แต่สวนดอกไม้ ความรู้สึกนึกคิดข้าสงบเย็น ด้วยแสงแห่งธรรมที่สาดส่อง อาบวิญญาณเปล่าเปลือยและล่อนจ้อน คลิกอ่าน »


» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)

อย่ารอให้ผีปู่ผีย่าต้องลุกขึ้นมาเอากระโถนน้ำหมากเขกกบาล สยามของท่านให้เราอยู่กิน ไม่ได้ให้มางี่เง่ากันเยี่ยงนี้ คลิกอ่าน »


» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

มีแต่คนรักและหวังดีต่อประเทศชาติ มีแต่คนอยากเห็นประเทศชาติสงบสุขเป็นปึกแผ่น ไม่มีแม้แต่หมาสักตัวบนแผ่นดินนี้ อยากมีอำนาจ คลิกอ่าน »


» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา

ขอร่วมแสดงยินดีแด่มวลมนุษย์ชาติ ที่ได้ส่งตัวแทนในนามของหุ่นยนต์ ไปเหยียบดาวอังคารได้เป็นผลสำเร็จ อีกครั้งที่กิเลสมนุษย์ได้แสดงพลังอำนาจให้ประจักษ์แต่สายตาประดาสัตว์ๆ คลิกอ่าน »


» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง

ภาษาที่ไม่คุ้นเคย ผู้คนแปลกหน้า ข้าวกล่อง ดินเนอร์ใต้แสงจันทร์ ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ชีวิตใหม่ เชียงใหม่ๆ อีกหนึ่งยอดเขาที่ต้องป่ายปีน แม้สิ่งที่เรียกว่าความตายจะรออยู่ก่อนแล้วก็ตาม คลิกอ่าน »


» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

เพ้อพร่ำ รำพัน โดย : จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ คลิกอ่าน »


» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ

สง่างามแบบมนุษย์ๆ ไม่ขี้โกงเอารัดเอาเปรียบกัน ไม่นินทากันลับหลัง ไม่เหยียบย่ำทำลายกัน นั่นย่อมประเสริฐแล้ว คลิกอ่าน »


» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

เพราะช่วงชีวิตหนึ่งช่างแสนสั้นและกำลังจะหมดไป โดยปราศจากความกล้า งัดเงินออกจากช่องทำน้ำแข็ง ได้เวลาเล่นจริงเจ็บจริง คลิกอ่าน »