จอมยุทธ main menu

Articles

ข้อเขียน-บทความ


คำให้การ
มือใหม่หัดเล่นหุ้น
แนวทาง (ส่วนตัว)
พอร์ตน้อยๆ
หุ้นแรกในชีวิต

เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น

บันทึกการเล่นสด : โดย สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

» ปี 1

» เมษายน 2557 » พฤษภาคม 2557 » มิถุนายน 2557


มิถุนายน 2557

      บทเรียนที่ได้จากการลงทุนในฐานะมือใหม่ ประสบการณ์ปีกว่าๆเล็กน้อย ได้ตอกย้ำถึงแนวทางและความตั้งใจเดิมที่จะเป็นนักลงทุนมากกว่านักเก็งกำไรระยะสั้น บนพื้นฐานที่พอเพียงเป้าหมายที่วางไว้ 5-10 ปียังคงถือได้ว่าเพิ่งเริ่มต้น

      BMCL หุ้นแรกในชีวิตกลายเป็นหุ้นสามัญประจำพอร์ตที่ต้องสะสมเพิ่มไว้ให้ได้สัก 500,000 หุ้นในราคาที่เหมาะสม จากนั้นคงได้ถือยาวโดยปล่อยให้มูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นตามการเจริญเติบโตของกิจการ ไปจนถึงรับปันผลหรือขายทำกำไรแบบหวังผล ถือเป็นหุ้นที่ได้ผ่านคัดสรรแล้วเป็นการส่วนตัว แม้ตอนนี้ผลประกอบการจะยังขาดทุนและไม่มีเงินปันผลมาอย่างต่อเนื่องก็ตาม

     ที่เหลือจะเป็นหุ้นแบบที่มีปันผลต่อเนื่องอีกสัก 2-3 รายการตามสมควรแก่อัตภาพ อาจเป็น ZMICO ,BSBM หรือ IRPC ที่ติดตามเฝ้าดูอยู่ในราคาที่เหมาะสม

...และทั้งหมดนี้ถือเป็นแผนการลงทุนเฉพาะตัว จากการศึกษาหาข้อมูลเท่าที่สติปัญญาจะเอื้ออำนวย จะอย่างไรก็แค่ต้องอดทนที่จะรอคอยให้ได้เสียก่อน ส่วนจะบรรลุผลหรือไม่ ย่อมไม่อาจคาดเดาได้เลยจริงๆ ที่แน่ๆคือคงไม่ถึงกับสิ้นเนื้อประดาตัว...หรอกมั๊ง

สรุปตัวเลขผลประกอบการ

จากเงินลงทุนทั้งสิ้น  705,000 บาท
ถอนทุนออกจากบ/ช 200,000 บาท (27/11/56)
คืนทุนเข้า บ/ช 70,000 บาท (23/1/57) ,30,000 บาท (26/2/57)
,30,000 บาท (25/3/57) ,15,000 บาท (23/5/57)
คงเหลืออีก 55,000 บาท

1. เงินลงทุน : 650,000 บาท (705,000-200,000+70,000+30,000+30,000+15,000)
2. พอร์ตมูลค่า : 594,400 บาท
3. ยอดคงเหลือในบัญชี : 1,173.68 บาท
4. มูลค่าตลาด : 620,000.00 บาท

ขาดทุนสุทธิ จากการซื้อ/ขายหุ้น (2+3-1)
-54,426.32 บาท

2 มิถุนายน

      แบ่งขายหุ้น BMCL ไปที่ราคา 1.04 บาท/300,000 หุ้น จากที่ซื้อไว้ที่ราคา 1.03 บาท/100,000 หุ้น,0.93 บาท/125,400 หุ้น และ 0.90 บาท/74,600 หุ้น แสดงผลกำไรหลังหักค่าธรรมเนียมมาทั้งสิ้น 28,512.48 บาท

คงเหลือหุ้น BMCL ติดพอร์ตไว้ 100,000 หุ้น (0.90 บาท/82,700 หุ้น,0.89บาท/16,900 หุ้น, 1.03บาท/400 หุ้น) น่าจะได้ถัวเฉลี่ยราคาอยู่แถวๆ 0.90 บาท/หุ้น

จากนั้นเคาะซื้อหุ้น LEE เข้ามา 100,000 หุ้นที่ราคา 2.84 บาท/หุ้น เพื่อเก็งกำไรระยะยาวถึงรอรับปันผล ที่เหลือซื้อหุ้น LIVE 87,800 หุ้นที่ราคา 2.84 บาท/หุ้น แบบแอบเก็งกำไรระยะสั้นเล็กน้อย

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 1.05 บาท/หุ้น*
LEE ปิดที่ราคา 2.84 บาท/หุ้น
LIVE ปิดที่ราคา 0.32 บาท/หุ้น
ZMICO ปิดที่ราคา 1.41 บาท/หุ้น**

** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/36,000 หุ้น ,1.35 บาท/4,000 หุ้น =1.56 บาท/140,000 หุ้น
* 0.90 บาท/82,700 หุ้น,0.89บาท/16,900 หุ้น, 1.03บาท/400 หุ้น =0.94 บาท/100,000 หุ้น

กำไรจากการขายหุ้น BMCL=+28,512.48 บาท
สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -10,000.00 บาท -1.60 % ยอดเงินคงเหลือ 26.92 บาท

3 มิถุนายน

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 1.14 บาท/หุ้น*
LEE ปิดที่ราคา 2.86 บาท/หุ้น
LIVE ปิดที่ราคา 0.33 บาท/หุ้น
ZMICO ปิดที่ราคา 1.43 บาท/หุ้น**

** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/36,000 หุ้น ,1.35 บาท/4,000 หุ้น =1.56 บาท/140,000 หุ้น
* 0.90 บาท/82,700 หุ้น,0.89บาท/16,900 หุ้น, 1.03บาท/400 หุ้น =0.94 บาท/100,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ +8,678,000.00 บาท +1.40 % ยอดเงินคงเหลือ 26.91 บาท

4 มิถุนายน

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 1.14 บาท/หุ้น*
LEE ปิดที่ราคา 2.86 บาท/หุ้น
LIVE ปิดที่ราคา 0.33 บาท/หุ้น
ZMICO ปิดที่ราคา 1.41 บาท/หุ้น**

** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/36,000 หุ้น ,1.35 บาท/4,000 หุ้น =1.56 บาท/140,000 หุ้น
* 0.90 บาท/82,700 หุ้น,0.89บาท/16,900 หุ้น, 1.03บาท/400 หุ้น =0.94 บาท/100,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ +5,878,000.00 บาท +0.95 % ยอดเงินคงเหลือ 26.91 บาท

5 มิถุนายน

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 1.14 บาท/หุ้น*
LEE ปิดที่ราคา 2.86 บาท/หุ้น
LIVE ปิดที่ราคา 0.32 บาท/หุ้น
ZMICO ปิดที่ราคา 1.39 บาท/หุ้น**

** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/36,000 หุ้น ,1.35 บาท/4,000 หุ้น =1.56 บาท/140,000 หุ้น
* 0.90 บาท/82,700 หุ้น,0.89บาท/16,900 หุ้น, 1.03บาท/400 หุ้น =0.94 บาท/100,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ +2,200.00 บาท +0.35 % ยอดเงินคงเหลือ 26.91 บาท

6 มิถุนายน

       ขายหุ้น ZMICO 140,000 หุ้นออกไปที่ราคา 1.39 บาท/หุ้น จากราคาที่ซื้อถัวเฉลี่ยไว้แถวๆ 1.56 บาท/หุ้น ยืดอกรับสภาพการขาดทุน 24,737.71 บาท ถือเป็นการปลดปล่อยเงินที่เหลือให้เป็นอิสระโดยแท้

จากนั้นขายหุ้น LIVE ไปอีก 87,800 หุ้นที่ราคา 0.33 บาท/หุ้น จากราคาที่ซื้อไว้ 0.32 บาท/หุ้น รับรู้กำไรมาแบบไม่ได้ตั้งใจ 781.61 บาท สรุปว่าขาดทุนจากการขายหุ้นทั้ง 2 รายการไปทั้งสิ้น 23,956.10 บาท

      ทั้งหลายทั้งปวงเพื่อระดมทุนซื้อหุ้น TMB เข้ามาเพื่อเก็งกำไรระยะสั้นถึงกลางๆ ไม่แน่อาจถึงรอรับปันผล เคาะได้มา 92,000 หุ้นที่ราคา 2.42 บาท/หุ้น

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 1.15 บาท/หุ้น*
LEE ปิดที่ราคา 2.86 บาท/หุ้น
TMB ปิดที่ราคา 2.40 บาท/หุ้น

LIVE ปิดที่ราคา 0.33 บาท/หุ้น
ZMICO ปิดที่ราคา 1.40 บาท/หุ้น**

** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/36,000 หุ้น ,1.35 บาท/4,000 หุ้น =1.56 บาท/140,000 หุ้น
* 0.90 บาท/82,700 หุ้น,0.89บาท/16,900 หุ้น, 1.03บาท/400 หุ้น =0.94 บาท/100,000 หุ้น

ขาดทุนจากการขายหุ้น ZMICO,LIVE=-23,956.10 บาท
สรุป
ขาดทุน/กำไร ประมาณการ +25,160.00 บาท +4.22 % ยอดเงินคงเหลือ 207.49 บาท

9 มิถุนายน

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 1.08 บาท/หุ้น*
LEE ปิดที่ราคา 2.88 บาท/หุ้น
TMB ปิดที่ราคา 2.40 บาท/หุ้น

* 0.90 บาท/82,700 หุ้น,0.89บาท/16,900 หุ้น, 1.03บาท/400 หุ้น =0.94 บาท/100,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ +20,160.00 บาท +3.38 % ยอดเงินคงเหลือ 207.50 บาท

10 มิถุนายน

ปิดตลาด แบบเขียวทั้งแผ่นดิน ในรอบปี

BMCL ปิดที่ราคา 1.11 บาท/หุ้น*
LEE ปิดที่ราคา 2.88 บาท/หุ้น
TMB ปิดที่ราคา 2.46 บาท/หุ้น

* 0.90 บาท/82,700 หุ้น,0.89บาท/16,900 หุ้น, 1.03บาท/400 หุ้น =0.94 บาท/100,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ +28,680.00 บาท +4.81 % ยอดเงินคงเหลือ 207.50 บาท

11 มิถุนายน

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 1.16 บาท/หุ้น*
LEE ปิดที่ราคา 2.88 บาท/หุ้น
TMB ปิดที่ราคา 2.42 บาท/หุ้น

* 0.90 บาท/82,700 หุ้น,0.89บาท/16,900 หุ้น, 1.03บาท/400 หุ้น =0.94 บาท/100,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ +30,000.00 บาท +5.03 % ยอดเงินคงเหลือ 207.50 บาท

12 มิถุนายน

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 1.20 บาท/หุ้น*
LEE ปิดที่ราคา 2.88 บาท/หุ้น
TMB ปิดที่ราคา 2.42 บาท/หุ้น

* 0.90 บาท/82,700 หุ้น,0.89บาท/16,900 หุ้น, 1.03บาท/400 หุ้น =0.94 บาท/100,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ +34,000.00 บาท +5.70 % ยอดเงินคงเหลือ 207.50 บาท

13 มิถุนายน

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 1.18 บาท/หุ้น*
LEE ปิดที่ราคา 2.84 บาท/หุ้น
TMB ปิดที่ราคา 2.42 บาท/หุ้น

* 0.90 บาท/82,700 หุ้น,0.89บาท/16,900 หุ้น, 1.03บาท/400 หุ้น =0.94 บาท/100,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ +28,000.00 บาท +4.69 % ยอดเงินคงเหลือ 207.50 บาท

16 มิถุนายน

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 1.24 บาท/หุ้น*
LEE ปิดที่ราคา 2.86 บาท/หุ้น
TMB ปิดที่ราคา 2.40 บาท/หุ้น

* 0.90 บาท/82,700 หุ้น,0.89บาท/16,900 หุ้น, 1.03บาท/400 หุ้น =0.94 บาท/100,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ +34,100.00 บาท +5.73 % ยอดเงินคงเหลือ 207.50 บาท

17 มิถุนายน

***ขอปิดการนำเสนอบันทึกการเล่นสด ด้วยเหตุผลส่วนตัว และต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ ที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์จนนำไปสู่บทสรุปได้

ด้วยความเคารพ
สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

» แสดงผลประกอบการ ณ ปัจจุบัน พอร์ตน้อยๆ
 <<< ย้อนกลับ


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ

ชัยชนะของชาวบ้านไม่ได้อยู่ที่การยุติการก่อสร้างโรงไฟฟ้า แต่ชัยชนะของพวกเขาคือ สิทธิ์ในฐานะประชาชนได้ถูกประกาศให้สาธารณะได้รับรู้และได้รักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ คลิกอ่าน »


» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม

จะมีใครสักกี่คนที่หวนคิดคำนึงถึง ความบอบช้ำกล้ำกลืนของสายเลือดไทยผู้พลัดถิ่นเหล่านั้น และการถูกตราหน้าว่าเป็นพม่า จากผู้คนสายเลือดเดียวกัน ในขณะที่พม่ากดขี่บีบคั้น หมายหัวว่าเป็นไทยศัตรูเก่า คลิกอ่าน »


» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

บั้นปลายชีวิตที่เลือกได้ของปูเย็น ก็คงเป็นไปอย่างที่แกลิขิตเอาไว้เอง ซึ่งอาจจะไม่ได้หมายถึงใต้สะพานลำใยแห่งนี้ หรือเรือคู่ชีพลำนั้นของแก หากแต่น่าจะเป็นบั้นปลายชีวิตที่ไม่ยอมเป็นภาระแก่ลูกหลาน คลิกอ่าน »


» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)

หูข้ารับได้แต่สิริมงคล ตาข้ารับได้แต่สวนดอกไม้ ความรู้สึกนึกคิดข้าสงบเย็น ด้วยแสงแห่งธรรมที่สาดส่อง อาบวิญญาณเปล่าเปลือยและล่อนจ้อน คลิกอ่าน »


» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)

อย่ารอให้ผีปู่ผีย่าต้องลุกขึ้นมาเอากระโถนน้ำหมากเขกกบาล สยามของท่านให้เราอยู่กิน ไม่ได้ให้มางี่เง่ากันเยี่ยงนี้ คลิกอ่าน »


» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

มีแต่คนรักและหวังดีต่อประเทศชาติ มีแต่คนอยากเห็นประเทศชาติสงบสุขเป็นปึกแผ่น ไม่มีแม้แต่หมาสักตัวบนแผ่นดินนี้ อยากมีอำนาจ คลิกอ่าน »


» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา

ขอร่วมแสดงยินดีแด่มวลมนุษย์ชาติ ที่ได้ส่งตัวแทนในนามของหุ่นยนต์ ไปเหยียบดาวอังคารได้เป็นผลสำเร็จ อีกครั้งที่กิเลสมนุษย์ได้แสดงพลังอำนาจให้ประจักษ์แต่สายตาประดาสัตว์ๆ คลิกอ่าน »


» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง

ภาษาที่ไม่คุ้นเคย ผู้คนแปลกหน้า ข้าวกล่อง ดินเนอร์ใต้แสงจันทร์ ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ชีวิตใหม่ เชียงใหม่ๆ อีกหนึ่งยอดเขาที่ต้องป่ายปีน แม้สิ่งที่เรียกว่าความตายจะรออยู่ก่อนแล้วก็ตาม คลิกอ่าน »


» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

เพ้อพร่ำ รำพัน โดย : จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ คลิกอ่าน »


» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ

สง่างามแบบมนุษย์ๆ ไม่ขี้โกงเอารัดเอาเปรียบกัน ไม่นินทากันลับหลัง ไม่เหยียบย่ำทำลายกัน นั่นย่อมประเสริฐแล้ว คลิกอ่าน »


» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

เพราะช่วงชีวิตหนึ่งช่างแสนสั้นและกำลังจะหมดไป โดยปราศจากความกล้า งัดเงินออกจากช่องทำน้ำแข็ง ได้เวลาเล่นจริงเจ็บจริง คลิกอ่าน »