ข้อเขียน บทความ

ได้แต่หวังว่าเราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

เพ้อพร่ำ รำพัน โดย : จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ

อ่านหน้า » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

ประเทศชาติแห่งข้า
ผู้คนร้อยพ่อพันแม่ แต่หน้าตาละม้ายๆ
คล้ายคนบ้านเดียวกัน
การสื่อสารภาคภาษาก็เดียวกัน
แค่สำเนียงที่แตกต่าง
ความคิดเห็นก็แค่ไม่ตรงกัน
ธรรมดาสามัญมากถึงมากที่สุด
งี่เง่าที่ไหนก็น่าที่จะเข้าใจได้
ระเบียบวินัย กฎกติกามารยาท
จนถึงรัฐธรรมนูญแห่งชาติก็เอาไม่อยู่ หนังหนาพวกนี้
จะอย่างไรก็ต้องทนถ่างตาดูกันต่อไป
และจนจบ...อย่าได้พลาด
ที่เรียกว่าความดีงามยังมีอยู่กันหรือไม่อีกต่อไป
สมควรไตร่ตรองโดยพร้อมๆกัน และ ณ บัดนี้

บนซากหัวใจที่ยับเยินๆ เชิญหาความสำเริงสำราญกันให้เต็มที่

จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ
5/3/2557

« ย้อนกลับ | หน้าถัดไป »


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย