ข้อเขียน บทความ

ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง

ณ เชียงใหม่ โดย : จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ

อ่านหน้า » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43

แจ่งก๊ะต้ำ

สถานการณ์ไม่เอื้อแก่การสมานฉันท์ปรองดอง
ความกลัวต่อสิ่งที่เรียกว่าทักษิณยังไม่จืดจาง
ผู้คนยังปรับทัศนคติกันไม่เสร็จ
ปกครองไปก็สิ้นเปลืองรัฐธรรมนูญ

ผายลมเป็นเพลงคืนความสุขให้ควายฟังเสียยังดีกว่าจะทรมาน

จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ
25/4/2559
(แจ่งก๊ะต้ำ เชียงใหม่)

« ย้อนกลับ | หน้าถัดไป »


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย