ข้อเขียน บทความ

กราบเธอที่ดวงใจ "จินตนา แก้วขาว"

บทความ โดย : จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ

อ่านหน้า » | 1 | 2 | 3

         คำพิพากษาครั้งนั้นมาจากเหตุการณ์ที่จินตนาและชาวบ้านบ้านกรูดได้บุกเข้าไปในงานเลี้ยงครบรอบ 3 ปี ของโครงการโรงไฟฟ้าบ้านกรูดเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2544 แต่ทั้งหมดนั้นก็เป็นไปด้วยเจตนาขอการปกป้องสิทธิชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญ 2540

          การต่อสู้ของชาวบ้านเพียงลำพังเพื่อต่อกรกับนายทุนและผู้ทรงอิทธิพล เส้นทางนี้นอกจากจะไม่โรยด้วยกลีบกุหลาบแล้ว ราษฎรเดินดินที่ไม่มีฝ่ายใดหนุนหลังก็ยังต้องใช้ทั้งความอดทนอดกลั้น ต้องแลกด้วยสายตาที่ไม่เข้าใจจากเพื่อนร่วมชุมชนบางกลุ่มที่เห็นไม่ตรงกัน พวกเขาต้องเผชิญกับความยากลำบากจากกระบวนการยุติธรรมที่ไม่เอื้อให้ประชาชนคนธรรมดาได้ลุกขึ้นมาเรียกร้องและรักษาสิทธิ์ของตนเองในฐานะราษฎรไทยคนหนึ่ง ที่ต้องการจะปกป้องทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้ส่วนรวม

         การต่อสู้จากวันนั้นจนถึงวันนี้ ชัยชนะของชาวบ้านไม่ได้อยู่ที่การยุติการก่อสร้างโรงไฟฟ้า แต่ชัยชนะของพวกเขาคือ สิทธิ์ในฐานะประชาชนได้ถูกประกาศให้สาธารณะได้รับรู้ ทำให้ความไม่ชอบธรรมได้ถูกมองเห็นและได้รักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

จอมยุทธ
17 กุมภาพันธ์ 2556

« ย้อนกลับ |


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย