ข้อเขียน บทความ

จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ

รวมงานเขียน ณ มุมนักเขียน : บ้านจอมยุทธ

อ่านหน้า » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

ละวาง

หูข้ารับได้แต่สิริมงคล
ตาข้ารับได้แต่สวนดอกไม้
ความรู้สึกนึกคิดข้าสงบเย็น
ด้วยแสงแห่งธรรมที่สาดส่อง
อาบวิญญาณเปล่าเปลือย และล่อนจ้อน

ไม่ว่าศาสดาจะกล่าวถ้อยคำใดก่อนตาย
คัมภีร์หนาๆพวกนั้น
ก็มีอยู่แค่นี้...
...ละ...วาง...

เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 23 ธ.ค. ปี 2006 [ เวลา 17 : 46 ]

« ย้อนกลับ | หน้าถัดไป »


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย