จอมยุทธ main menu

Documentary-travel

สารคดี-ท่องเที่ยว


พาตัวตนออกจากสถานที่อันจองจำ ที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้ ไปประกาศอิสรภาพด้วยกัน

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก
โดย : จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ

จากจังหวัดที่เล็กที่สุด

ถึงเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุด

อ่านหน้า » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

ค่ายบางกุ้ง

ออกจากโบสถ์คริสต์ เดินย้อนกลับมาสัก 50 เมตร ข้ามสะพานสมเด็จพระอมรินทร์ เพื่อไปวัดบางกุ้ง

ค่ายบางกุ้ง

ค่ายบางกุ้ง

จังหวะดี สัก 10 นาที รถสองแถวสายราชบุรี-วัดโบสถ์ ก็มาพอดี ค่ารถคนละ 15 บาท

ค่ายบางกุ้ง

ระหว่างทาง

ค่ายบางกุ้ง

ถึงแล้วครับค่ายบางกุ้ง

ค่ายบางกุ้ง เป็นค่ายทหารเรือไทยมีชื่อปรากฏอยู่ในพงศาวดารชาติไทยว่า เมื่อ พ.ศ.2307 ในแผ่นดินพระเจ้าเอกทัศน์แห่งกรุงศรีอยุธยา พม่ายกกองทัพมารุกรานบ้านเมืองไทย สมัยนั้นพระเจ้ามังระกษัตริย์พม่าให้เกณฑ์กองทัพพล25,000 คน ยกเข้าตีเมืองไทยสองทางให้มังมหานรธาเป็นแม่ทัพยกเข้ ามาตีทางใต้ให้เนเมียวสีหบดียกเข้ามาตีทางเหนือ ให้ตีไปบรรจบกันที่กรุงศรีอยุธยา เป็นศึกขนาบสองด้านกองทัพของเนเมียวสีหบดีเข้าตีเมืองเชียงใหม่ เมืองกำแพงเพชรจนแตกแล้วตั้งค่ายมั่น ต่อเรือ สะสมเสบียงอาหารอยู่

ฝ่ายกองทัพมังมหานรธายกเข้ามาตีเมืองมะริด เมืองตะนาวศรี พม่าก็ยกทัพติดตามมาตีเมืองชุมพรแตกเผาเมืองชุมพรเสีย แล้วยกเข้ามาตีกองทัพของพระพิเรนทรเทพ ที่ตั้งค่ายอยู่เมืองกาญจนบุรีแตกอีก แล้วยกเข้าตีเมืองราชบุรี เพชรบุรี แตกทั้งสองเมือง แล้วยกกลับไปตั้งกองทัพต่อเรือและสะสมเสบียงอาหารอยู่ที่ดงรังหนองขาว เมืองกาญจนบุรี พระเจ้าเอกทัศน์ทรงทราบข่าวศึก จึงโปรดให้เกณฑ์กองทัพออกต่อสู้ ให้กองทัพบกยกไปตั้งค่ายรับข้าศึกอยู่ที่ตำบลบางตำหรุ เมืองราชบุรี แห่งหนึ่งให้กองทัพเรือยกมาตั้งค่ายอยู่ที่ตำบลบางกุ้ง เมืองสมุทรสงครามแห่งหนึ่งให้พระยารัตนาธิเบศร์ยกทัพเมืองนครราชสีมามาตั้ง ค่ายอยู่ที่เมืองธนบุรีแห่งหนึ่ง ให้พระยายมราชยกกองทัพมาตั้งค่ายอยู่เมืองนนทบุรีแห่งหนึ่ง

ค่ายบางกุ้ง

ค่ายบางกุ้ง

ครั้น พ.ศ.2308ทัพมังมหานรธาก็ยกทัพเรือเข้าตีค่ายทหารบกที่บางตำหรุแตก ยกเข้ามาตีค่ายทหารเรือที่บางกุ้งแตก แล้วยกไปตีเมืองธนบุรี พระยารัตนาธิเบศร์ยกทัพหนี พม่าก็ยกทัพตามไปตีค่ายนนทบุรีแตกอีกแล้วยกเข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้ด้าน หนึ่งกองทัพของเนเมียวสีหบดีก็ยกทัพมาตีเมืองพิษณุโลก เมืองนครสวรรค์แตก แล้วยกทัพเรื่อยเข้ามาล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้อีกด้านหนึ่ง จนกระทั่งกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อ พ.ศ. 2310 แล้วตั้งให้นายทองอินทร์คนไทยที่จงรักภักดีอยู่กับพม่า เป็นสุกี้นายกองคุมกองทัพรักษากรุงศรีอยุธยาไว้ ตั้งให้นายบุญส่งนั้นคุมค่ายเมืองธนบุรีไว้แล้วจึงยกทัพหลวงกลับไป ในปีพ.ศ. 2310 นั้นเองที่พระเจ้าตากสินได้ถูกเรียกเข้าช่วยราชการในกรุงศรีอยุธยาแต่เมื่อ เห็นว่าแม่ทัพไทยฝีมือยังไม่เข้มแข็ง และทหารไทยนั้นแตกความสามัคคีกัน เห็นจะสู้พม่าไม่ได้ จึงพาทหารประมาณ 500 คน ตีฝ่าออกไปจากกรุงศรีอยุธยาได้ พม่ายกติดตามไปก็ถูก พระเจ้าตากสินตีแตกกลับมาถึงสองครั้งสองครา พระเจ้าตากสินได้ไปตั้งตัวเป็นใหญ่อยู่ที่เมืองชลบุรี พระยาจันทรบุรี ไม่ยอมอ่อนน้อม จึงยกทัพเข้าตีเมืองจันทรบุรีแตก แล้วตั้งพลสะสมเสบียง อาหาร ต่อเรือรบ เห็นได้ว่ามากเพียงพอแล้ว ก็ยกทัพเรือมาตีค่ายเมืองธนบุรี และก๊กสุกี้นายกองที่รักษาอยู่ที่กรุงเก่าแตกพ่ายไป กู้กรุงศรีอยุธยาคืนมาได้ แล้วยกมาตั้งกรุงธนบุรีขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2311

ค่ายบางกุ้ง

เมื่อตั้งกรุงธนบุรีขึ้นแล้ว ก็โปรดให้พวกจีนในแถบลุ่มแม่น้ำแม่กลอง ราชบุรี กาญจนบุรี รวบรวมกำลังกันตั้งเป็นกองทหารรักษาค่ายบางกุ้งไว้ จึงเรียกว่า " ค่ายจีนบางกุ้ง " ในปี พ.ศ. 2311 ปีเดียวกันนี้ พระเจ้ามังระกษัตริย์พม่าให้แมงกี้มารหย่าเจ้าเมืองทวายยกกองทัพมาสืบข่าว ศึกในเมืองไทยว่าสงบราบคาบดีหรือกำเริบขึ้นประการใดแมงกี้มารหย่าคุมพล 20,000 คน ยกเข้ามาทางด่านเจดีย์สามองค์เมืองกาญจนบุรี แล้วเข้ามาตั้งพักพลสะสม เสบียงอาหารอยู่ที่ไทรโยคเมืองกาญจนบุรี แล้วส่งโปมังเป็นกองหน้าคุมพล 2,000 คนเศษยกล่วงหน้ามาล้อมค่ายจีนบางกุ้งไว้ ทหารจีนค่ายบางกุ้งพยายามต่อสู้ แต่สู้ไม่ได้เพราะมีกำลังน้อยกว่า นอกจากนั้น ยังถูกกองทัพพม่าล้อมไว้ ทำให้ขาดแคลนเสบียงอาหาร ค่ายจีนบางกุ้งจวนจะแตกอยู่แล้ว คณะกรรมการเมืองสมุทรสงคราม สมัยนั้น จึงมีใบบอกไปยังกรุงธนบุรี ครั้นพระเจ้าตากสินได้ทรงทราบ ก็มีพระทัยยินดีประดุจได้ลาภอันวิเศษกว่าลาภทั้งปวงด้วยมีพระราชหฤทัยหนักหน่วงในอันที่จะปลุกใจคนไทยมิให้คร้ามเกรงพม่าอีกต่อไป จึงโปรดให้จัดกองทัพเรือ 20 ละเศษ ให้มหามนตรี ( บุญมา ) เป็นกองหน้า โดยพระเจ้าตากสินเสด็จคุมทัพเรือมาด้วยพระองค์เอง ขับไล่กองทัพพม่าทำให้ข้าศึกแตกพ่าย หลังจากนั้นค่ายบางกุ้งแห่งนี้ก็ถูกปล่อยให้รกร้างเกือบ 200 ปี จนมาถึง พ.ศ.2510 กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ตั้งเป็นค่ายลูกเสือขึ้น (ปัจจุบันได้ยกเลิกไปแล้ว) และได้สร้างศาลพระเจ้าตากสินไว้เป็นอนุสรณ์

ค่ายบางกุ้ง

ค่ายบางกุ้ง

ค่ายบางกุ้ง

รูปปั้นทหาร ประจำอยู่ทั้งสี่ด้านศาลวีรชน

ค่ายบางกุ้ง

ค่ายบางกุ้ง

ไอศครีมกระทิสดในถ้วยดินเผา 20 บาท อากาศร้อนมาก....

ค่ายบางกุ้ง

ถัดจากศาลวีรชน ก็พบสิ่งเหล่านี้แหละครับ ตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก

ค่ายบางกุ้ง

อันนี้น่าจะเป็น ศิลปะการต่อสู้ออกแนวพวกกระบี่กระบอง แต่อาวุธไม่ค่อยจะครบมือสักเท่าไร

ค่ายบางกุ้ง

ค่ายบางกุ้ง

ค่ายบางกุ้ง

ค่ายบางกุ้ง

ดาบหายไปไหน

« ย้อนกลับ | หน้าถัดไป »


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


ลำปาง นครแห่งความสุข

ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานเพียงใด สิ่งที่เรียกว่าเพื่อนจะอย่างไรก็ยังคงเป็นเพื่อนอยู่อย่างนั้น อีกครั้งที่ได้เรียนรู้และสัมผัส มิตรภาพอันอบอุ่นท่ามกลางความหนาวเย็นหน่อยๆแห่งลำปาง คลิกอ่าน »


พาเด็กไปเลี้ยงแกะ (สวนผึ้ง ราชบุรี)

หายใจเอาอากาศดีๆเข้าปอด ในอ้อมกอดแห่งพืดเขาตะนาวศรี ธารน้ำร้อน โป่งยุบ น้ำตก ไอติมกะทิมะพร้าวอ่อนแสนอร่อย ที่รัก จะนอนกลางดิน จะกินกลางดาว หรือจะขับถ่ายกลางสายธารก็แล้วแต่ ด้วยข้อมูลจากความรู้สึกอันเป็นการส่วนตัว "สวนผึ้ง" ย่อมไม่ได้มีแค่แกะให้เลี้ยง อย่างแน่นอน คลิกอ่าน »


ปั้นทรายโลก บูชาพระพิฆเนศ เมืองแปดริ้ว

จากตื่นตาตื่นใจ เป็นเลื่อมใสศรัทธาศิลปินผู้สร้างจากนั้นดูเหมือนว่าจะต้องมนต์สะกด ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่น การแบ่งปั้นย่อมบังเกิด อลังการของปะติมากรรมทรายในรูปแบบต่างๆ ที่ถูกนำมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวได้อย่างน่าอัศจรรย์และเหมือนจริง โดยทรายที่นำมาใช้ในการก่อสร้างประติมากรรมเป็นทรายน้ำจืดที่มีความแข็งแรง คลิกอ่าน »


สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องลาว

นอบน้อมที่จะเป็นผู้รับ ด้วยความรู้สึกดีๆ ในแง่ที่ว่าไทยกับลาวน่าจะเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันโดยสายเลือด ที่พลัดพรากจากไกล บรรพบุรุษของเราอาจแค่เคยมีเรื่องบาดหมางไม่เข้าใจกัน ทั้งหลายทั้งปวงอาจเพียงเพื่อค้นหาแรงบรรดาลใจบางอย่าง อะไรสักอย่าง หรือบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยรู้จัก ไม่เคยพบไม่เคยเห็น ไม่เคยเข้าใจ อันจะนำมาซึ่งการเรียนรู้ที่จะมีชีวิตในแบบฉบับของเรา และมองย้อนไปในอดีตด้วยเงื่อนไขที่ว่า เราเคยมีชีวิตอยู่แบบนั้น วิถีชีวิตที่เราโหยหา เพื่อที่จะได้ไม่ต้องคร่ำครวญถึงมันอีก ชั่วนิรันดร์ โดยไร้ซึ่งความหวัง และรอแค่ตายไป คลิกอ่าน »


พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ริมถนนสุขุมวิท ตรงจุดตัดเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอสซึ่งกำลังจะเปิดให้บริการในระยะเวลาอันใกล้นี้ กับทางยกระดับถนนวงแหวนรอบนอกข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปฝั่งธนบุรี การเผชิญหน้าครั้งสำคัญทางภูมิสถาปัตย์ ระหว่างศิลปกรรมศาสตร์กับสิ่งที่เรียกว่าความเจริญอย่างประนีประนอม คลิกอ่าน »


เมืองโบราณ

ถ้าจะต้องสร้างอนุสาวรีย์ยกย่องเชิดชูเกียรติใครสักคนก็คงเป็นท่านผู้สร้างเมืองโบราณแห่งนี้ ด้วยข้อมูลและเหตุผลทางความรู้สึกที่มาจากภายในแท้จริงล้วนๆ ของปัจเจกบุคคลธรรมดาสามัญยิ่งอันเป็นการส่วนตัว คลิกอ่าน »


เสียมเรียบ นครวัด นครธม

นครวัด สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อนุสาวรีย์แห่งความยิ่งใหญ่เยี่ยงมดตัวน้อยตัวนิด วงกลมเล็กๆ ที่ชื่อว่าความเชื่อ ในวงกลมใหญ่ที่เรียกว่าความศรัทธา ยืนยันคำพ่อแม่สั่งสอน ความเพียรพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่น สักครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสมองเห็นนครวัด ที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้ ย่อมตายตาหลับแล้ว เหล่ามนุษยชาติ คลิกอ่าน »


มาเก๊ามรดกโลก

มาเก๊า ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งการพนันและคาสิโน ส่วนในด้านอื่นๆ มาเก๊ามีภาพความงามแห่งศิลปะวัฒนธรรมของโลกตะวันออกและตะวันตกให้ได้ชื่นชม และยังมีมนต์เสน่ห์แห่งความเชื่อและศรัทธาทางศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิต ที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน มาเก๊ายังมีความทรงแห่งอดีตตรงโน้นนิดตรงนี้หน่อยตกหล่นเกลือนกราดไปทั่ว และยังมีโบราณสถานเก่าแก่อีกมากมาย มีความทันสมัยให้เสพสุข มีโชคให้เผชิญ... คลิกอ่าน »


สะพายเป้ แบกกล้อง ล่องใต้

ชีวิตยังมีเรื่องราวอีกมากมาย ที่รอให้เราไปค้นพบ และค้นหาความหมายของมัน บางสิ่งบางอย่างที่อาจจะรอเราอยู่ ที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้ การที่ได้รู้จักตัวตนแท้จริง ในสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย ครั้งหนึ่งในชีวิต ได้มีโอกาสสักครั้งก็นับว่าได้ใช้ชีวิตคุ้มค่า ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไว้ให้ได้คิดถึงคนึงหา ศรัทธาที่จะดำรงค์อยู่อย่างกล้าหาญและน้อมมอบ เพื่อที่วันหนึ่งจะได้หายสาปสูญไปจากโลกนี้อย่างภาคภูมิ คลิกอ่าน »


ปายฝน ต้นรัก ปางอุ๋ง แม่ละนา 1864 โค้ง

บนทางหลวง 1864 โค้ง หมายเลข 1095 เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ฝันค้างกลางฤดูหนาวหนึ่ง ได้กลายเป็นความจริงตอนปลายฤดูฝน ปายที่เคยได้แต่ฝันถึง ปางอุ๋งที่ไม่มีวันจะเป็นจริง แม่ละนาที่ไกลเกินเอื้อม ด้วยปีกคู่นั้นกับชีวิตเสรีในแบบฉบับของตัวเอง คลิกอ่าน »


ตะลุยเมืองจำลอง

ทริปนี้แบบสบายๆ โดยรถปรับอากาศรุ่งเรืองทัวร์ (9.00 น. รถออก 113 บาทค่ารถ) ฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่เป็นปัญหา ไม่ต้องเตรียมแผนที่หรือข้อมูลอะไรให้ยุ่งยาก เสื้อยืดตัว ขอใช้ส่วนตัวเท่าที่จำเป็น เป้ใบ กล้อง จองโรงแรมคืนหนึ่งล่วงหน้า 3 วัน ก่อนเดินทางแถวจอมเทียน ขอลงรถหน้าเมืองจำลองได้เลย ก่อนรถเลี้ยวเข้าสถานีตรงพัทยาเหนือ (10.30 น. ถึง) พร้อมลุย คลิกอ่าน »


จากจังหวัดที่เล็กที่สุดถึงเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุด

ถึงอัมพวา แต่ไม่เห็นหิ่งห้อยสักตัว ทั้งที่นอนอยู่ใต้ต้นลำพู ถึงค่ายบางกุ้ง แต่ไม่ถึงวัดบางกุ้งทั้งที่อยู่ห่างกันแค่ข้ามฝั่งถนน คลิกอ่าน »