จอมยุทธ main menu

Documentary-travel

สารคดี-ท่องเที่ยว


พาตัวตนออกจากสถานที่อันจองจำ ที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้ ไปประกาศอิสรภาพด้วยกัน

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก
โดย : จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ

ปายฝน ต้นรัก ปางอุ๋ง แม่ละนา 1864 โค้ง

3 หมอก 1864 โค้ง

อ่านหน้า » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

ลาฮู มูเซอร์ ม้ง แม้ว

ลาฮู หรือ มูเซอร์ มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในแคว้นยูนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน และโยกย้ายมาสู่ประเทศไทย ในราวปี 2423 เป็นต้นมา

มูเซอร์ภาษาพม่าแปลว่านักล่า มีชื่อเสียงในการล่าสัตว์ ประชากรมากเป็นอันดับสอง ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือมูเซอร์แดง และมูเซอร์ดำ โดยจะเห็นความแตกต่างกันได้จากการแต่งตัวของสตรี มูเซอร์แดงจะนุ่งผ้าซิ่นตกแต่งด้วยแถบผ้าปะและปักสีแดงและสีฟ้า ส่วนมูเซอร์ดำจะนุ่งกางเกงเสื้อคลุมตัวยาวตกแต่งด้วยผ้าแถบสีขาวและเหลืองสวยงาม

มูเซอร์นิยมตั้งบ้านเรือนตามสันเขา ตัวบ้านสร้างด้วยไม้ไผ่ ชาวมูเซอร์ปรารถนาในสิ่งดีงาม เช่น อายุ วรรณ สุขะ พละ ความสบายใจ อบอุ่น แวดล้อมด้วยลูกหลาน ความมั่นคงของพืชพันธุ์ธัญญาหาร สิ่งเหล่านี้ทำให้ชาวมูเซอร์นับถือในพระเจ้าและสิ่งศักดิสิทธิ์ทั้งหลาย เพื่อขอพรให้เขามีความสุข ความเจริญสืบไป

ลาฮู มูเซอร์ ม้ง แม้ว

ลาฮู มูเซอร์ ม้ง แม้ว

ลาฮู มูเซอร์ ม้ง แม้ว

ม้ง หรือ แม้ว เป็นชนเผ่าที่มีประชากรน้อยที่สุดในแม่ฮ่องสอน อยู่ในตระกูลจีน-ทิเบต ถิ่นฐานเดิมอยู่ในไซบีเรียและมองโกเลีย โยกย้ายสู่ประเทศจีน ลาวและไทยตามลำดับ ชาวม้งนิยมปลูกบ้านคร่อมดินบนทำเลที่กำบังลม โดยใช้ท่อนซุงมาสร้างผสมไม้ไผ่ หลังคามุงหญ้าคาและตองตึง มีโถงกลางบ้านสำหรับรับแขกและทำกิจกรรมในครอบครัว

การแต่งกาย ม้งลายจะใส่กระโปรงจีบทำจากผ้าเขียนลายแบบบาติก มีเอี้ยมบังด้านหน้า มีลวดลายวิจิตรตระการตา ส่วนม้งขาวจะใส่กระโปรงจีบขาวล้วน และนิยมใส่กางเกงในเวลาปกติ ชาวม้งมีฝีมือในการทำเครื่องเงินเป็นเครื่องประดับอันงดงาม ชาวม้งเป็นผู้ถืออิสรภาพเหนือสิ่งอื่นใด มีความมานะอดทน และมีความชำนาญในการค้าขาย จนมีฐานะเป็นปึกแผ่นมั่นคงสืบมา

ลาฮู มูเซอร์ ม้ง แม้ว

ลาฮู มูเซอร์ ม้ง แม้ว

ลาฮู มูเซอร์ ม้ง แม้ว

ไต หรือ ไทยใหญ่ มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในรัฐฉานประเทศพม่า โดยย้ายเข้ามาสู่แม่ฮ่องสอนกว่า 100 ปีมาแล้ว จากดินแดนที่เต็มไปด้วยป่าไม้ ค่อยเจริญขึ้นเป็นชุมชน จนเจ้าอินทรวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ได้ยกฐานะเมืองแห่งนี้เป็นเมืองหน้าด่าน โดยตั้งชาวไทยใหญ่เป็นเจ้าเมืองคนแรก คือ พญาสิงหนาทราชา เปรียบประดุจเจ้าฟ้าองค์แรกของนครแห่งนี้

บ้านเรือนของชาวไทยใหญ่จะใช้ไม้ไผ่และไม้สักเป็นเรือนครัว และเรือนนอน นับถือศาสนาพุทธ มีหิ้งพระสำหรับบูชากราบไหว้ มีชานหน้าบ้านสำหรับรับแขกและจัดกิจกรรมครอบครัว

การแต่งกายของสตรีจะใส่เสื้อป้ายปักลวดลายวิจิตร นุ่งผ้าซ่อนหลากหลาย มีลวดลายงดงาม ฝ่ายชายนิยมสวมเสื้อแขนยาวสีขาวกระดุมแบบจีน ใส่กางเกงสะดอ สะพายย่ามและเหน็บดาบเงิน จะสวมกุ๊บไตหรือหมวกกาบไผ่เวลาออกนอกบ้าน

ชาวไทยใหญ่รักสันติ และยึดมั่นในพระพุทธศาสนา อาศัยอยู่ด้วยความผาสุก ท่ามกลางดินแดนแห่งนี้สืบจากอดีตจวบจนปัจจุบัน

ลาฮู มูเซอร์ ม้ง แม้ว

ลาฮู มูเซอร์ ม้ง แม้ว

ลาฮู มูเซอร์ ม้ง แม้ว

ลั้วะ หรือ ละว้า ในบรรดาผู้คนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชื่อกันว่าชาวลั้วะเป็นเจ้าถิ่น มาตั้งแต่ดั้งเดิมจนมีคำกล่าวกันว่า พระพรหมเป็นผู้สร้างฟ้า ส่วนลั้วะนั้นเป็นผู้สร้างเมือง ตำนานเมืองลำพูนกล่าวถึงขุนหลวงวิรังคะ ผู้นำแห่งชาวลั้วะ ผู้พ่ายแพ้แก่พระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย เพราะความหลงใหล เมื่อต้นศตวรรษที่ 14 หลังจากนั้นชาวลั้วะก็ถูกชาวพื้นราบรุกรานจนต้องอพยพมาเป็นชาวป่าเขาในที่สุด

ชาวลั้วะ นิยมอาศัยตามแนวสันเขา มีการแบ่งชนชั้นการปกครอง มีหัวหน้าเรียกว่า ละมัง ผู้หญิงแต่งงานแล้วต้องย้ายไปอยู่บ้านของสามี บ้านของชาวลั้วะจะเป็นเรือนยกพื้นสูง บนจั๋วมีไม้ไขว้กัน สันนิษฐานว่าเป็นต้นแบบของเรือนกาแลในภาคเหนือ

สตรีลั้วะนิยมใส่เสื้อด้วยผ้าฝ้ายสีขาวและดำ เมื่อแต่งงานแล้วนุ่งผ้าซิ่นสลับมัดลายตัวแคบและสั้น มีลวดลายงดงาม ชาวลั้วะรักสันติและความสงบ อาศัยอยู่ด้วยความเป็นสุข สืบทอดประเพณีอันดีงามจากบรรพบุรุษมาจากอดีต จวบจนปัจจุบัน

« ย้อนกลับ | หน้าถัดไป »


» ปายในฝัน
» มนต์ปายไม่เคยเสื่อมสิ้น
» แม่ฮ่องสอน
» 3 หมอก 1864 โค้ง
» ปางอุ๋ง
» แม่ละนา ชีวิตที่เฝ้าแต่ฝันถึง
» ความทรงจำที่ดี บนทางหลวงหมายเลข 1095


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


ลำปาง นครแห่งความสุข

ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานเพียงใด สิ่งที่เรียกว่าเพื่อนจะอย่างไรก็ยังคงเป็นเพื่อนอยู่อย่างนั้น อีกครั้งที่ได้เรียนรู้และสัมผัส มิตรภาพอันอบอุ่นท่ามกลางความหนาวเย็นหน่อยๆแห่งลำปาง คลิกอ่าน »


พาเด็กไปเลี้ยงแกะ (สวนผึ้ง ราชบุรี)

หายใจเอาอากาศดีๆเข้าปอด ในอ้อมกอดแห่งพืดเขาตะนาวศรี ธารน้ำร้อน โป่งยุบ น้ำตก ไอติมกะทิมะพร้าวอ่อนแสนอร่อย ที่รัก จะนอนกลางดิน จะกินกลางดาว หรือจะขับถ่ายกลางสายธารก็แล้วแต่ ด้วยข้อมูลจากความรู้สึกอันเป็นการส่วนตัว "สวนผึ้ง" ย่อมไม่ได้มีแค่แกะให้เลี้ยง อย่างแน่นอน คลิกอ่าน »


ปั้นทรายโลก บูชาพระพิฆเนศ เมืองแปดริ้ว

จากตื่นตาตื่นใจ เป็นเลื่อมใสศรัทธาศิลปินผู้สร้างจากนั้นดูเหมือนว่าจะต้องมนต์สะกด ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่น การแบ่งปั้นย่อมบังเกิด อลังการของปะติมากรรมทรายในรูปแบบต่างๆ ที่ถูกนำมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวได้อย่างน่าอัศจรรย์และเหมือนจริง โดยทรายที่นำมาใช้ในการก่อสร้างประติมากรรมเป็นทรายน้ำจืดที่มีความแข็งแรง คลิกอ่าน »


สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องลาว

นอบน้อมที่จะเป็นผู้รับ ด้วยความรู้สึกดีๆ ในแง่ที่ว่าไทยกับลาวน่าจะเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันโดยสายเลือด ที่พลัดพรากจากไกล บรรพบุรุษของเราอาจแค่เคยมีเรื่องบาดหมางไม่เข้าใจกัน ทั้งหลายทั้งปวงอาจเพียงเพื่อค้นหาแรงบรรดาลใจบางอย่าง อะไรสักอย่าง หรือบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยรู้จัก ไม่เคยพบไม่เคยเห็น ไม่เคยเข้าใจ อันจะนำมาซึ่งการเรียนรู้ที่จะมีชีวิตในแบบฉบับของเรา และมองย้อนไปในอดีตด้วยเงื่อนไขที่ว่า เราเคยมีชีวิตอยู่แบบนั้น วิถีชีวิตที่เราโหยหา เพื่อที่จะได้ไม่ต้องคร่ำครวญถึงมันอีก ชั่วนิรันดร์ โดยไร้ซึ่งความหวัง และรอแค่ตายไป คลิกอ่าน »


พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ริมถนนสุขุมวิท ตรงจุดตัดเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอสซึ่งกำลังจะเปิดให้บริการในระยะเวลาอันใกล้นี้ กับทางยกระดับถนนวงแหวนรอบนอกข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปฝั่งธนบุรี การเผชิญหน้าครั้งสำคัญทางภูมิสถาปัตย์ ระหว่างศิลปกรรมศาสตร์กับสิ่งที่เรียกว่าความเจริญอย่างประนีประนอม คลิกอ่าน »


เมืองโบราณ

ถ้าจะต้องสร้างอนุสาวรีย์ยกย่องเชิดชูเกียรติใครสักคนก็คงเป็นท่านผู้สร้างเมืองโบราณแห่งนี้ ด้วยข้อมูลและเหตุผลทางความรู้สึกที่มาจากภายในแท้จริงล้วนๆ ของปัจเจกบุคคลธรรมดาสามัญยิ่งอันเป็นการส่วนตัว คลิกอ่าน »


เสียมเรียบ นครวัด นครธม

นครวัด สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อนุสาวรีย์แห่งความยิ่งใหญ่เยี่ยงมดตัวน้อยตัวนิด วงกลมเล็กๆ ที่ชื่อว่าความเชื่อ ในวงกลมใหญ่ที่เรียกว่าความศรัทธา ยืนยันคำพ่อแม่สั่งสอน ความเพียรพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่น สักครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสมองเห็นนครวัด ที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้ ย่อมตายตาหลับแล้ว เหล่ามนุษยชาติ คลิกอ่าน »


มาเก๊ามรดกโลก

มาเก๊า ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งการพนันและคาสิโน ส่วนในด้านอื่นๆ มาเก๊ามีภาพความงามแห่งศิลปะวัฒนธรรมของโลกตะวันออกและตะวันตกให้ได้ชื่นชม และยังมีมนต์เสน่ห์แห่งความเชื่อและศรัทธาทางศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิต ที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน มาเก๊ายังมีความทรงแห่งอดีตตรงโน้นนิดตรงนี้หน่อยตกหล่นเกลือนกราดไปทั่ว และยังมีโบราณสถานเก่าแก่อีกมากมาย มีความทันสมัยให้เสพสุข มีโชคให้เผชิญ... คลิกอ่าน »


สะพายเป้ แบกกล้อง ล่องใต้

ชีวิตยังมีเรื่องราวอีกมากมาย ที่รอให้เราไปค้นพบ และค้นหาความหมายของมัน บางสิ่งบางอย่างที่อาจจะรอเราอยู่ ที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้ การที่ได้รู้จักตัวตนแท้จริง ในสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย ครั้งหนึ่งในชีวิต ได้มีโอกาสสักครั้งก็นับว่าได้ใช้ชีวิตคุ้มค่า ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไว้ให้ได้คิดถึงคนึงหา ศรัทธาที่จะดำรงค์อยู่อย่างกล้าหาญและน้อมมอบ เพื่อที่วันหนึ่งจะได้หายสาปสูญไปจากโลกนี้อย่างภาคภูมิ คลิกอ่าน »


ปายฝน ต้นรัก ปางอุ๋ง แม่ละนา 1864 โค้ง

บนทางหลวง 1864 โค้ง หมายเลข 1095 เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ฝันค้างกลางฤดูหนาวหนึ่ง ได้กลายเป็นความจริงตอนปลายฤดูฝน ปายที่เคยได้แต่ฝันถึง ปางอุ๋งที่ไม่มีวันจะเป็นจริง แม่ละนาที่ไกลเกินเอื้อม ด้วยปีกคู่นั้นกับชีวิตเสรีในแบบฉบับของตัวเอง คลิกอ่าน »


ตะลุยเมืองจำลอง

ทริปนี้แบบสบายๆ โดยรถปรับอากาศรุ่งเรืองทัวร์ (9.00 น. รถออก 113 บาทค่ารถ) ฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่เป็นปัญหา ไม่ต้องเตรียมแผนที่หรือข้อมูลอะไรให้ยุ่งยาก เสื้อยืดตัว ขอใช้ส่วนตัวเท่าที่จำเป็น เป้ใบ กล้อง จองโรงแรมคืนหนึ่งล่วงหน้า 3 วัน ก่อนเดินทางแถวจอมเทียน ขอลงรถหน้าเมืองจำลองได้เลย ก่อนรถเลี้ยวเข้าสถานีตรงพัทยาเหนือ (10.30 น. ถึง) พร้อมลุย คลิกอ่าน »


จากจังหวัดที่เล็กที่สุดถึงเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุด

ถึงอัมพวา แต่ไม่เห็นหิ่งห้อยสักตัว ทั้งที่นอนอยู่ใต้ต้นลำพู ถึงค่ายบางกุ้ง แต่ไม่ถึงวัดบางกุ้งทั้งที่อยู่ห่างกันแค่ข้ามฝั่งถนน คลิกอ่าน »